Satoshi Mishima (ed.) / Satoshi Mishima, Katsuhiko Moriya, Takeshi Honjyo, Mitsutaro Takagi, Ikuyo Morimoto, Miki Saijo, Hiroko Otsuka, Kayoko Nohara, Aoi Ogai, Akio Ishizuka. Saibanin Saiban no Hyogi Design. Shimin no Chi ga ikiru Saiban wo Mezashite. Saibanin Saiban no Hyogi Design. Nihon Hyoron Sha. Sep. 2015.

Satoshi Mishima (ed.) / Satoshi Mishima, Katsuhiko Moriya, Takeshi Honjyo, Mitsutaro Takagi, Ikuyo Morimoto, Miki Saijo, Hiroko Otsuka, Kayoko Nohara, Aoi Ogai, Akio Ishizuka. Saibanin Saiban no Hyogi Design. Shimin no Chi ga ikiru Saiban wo Mezashite. Saibanin Saiban no Hyogi Design. Nihon Hyoron Sha. Sep. 2015.