Kayoko Nohara. “Kagaku Gijyustu Communication no Gengo to Kino. Genbatsujiko wo Honyaku Riron de Yomukokoromi.” Journal of Technical Japanese Education, Vol.13, pp.19-24, 2011.

Kayoko Nohara. “Kagaku Gijyustu Communication no Gengo to Kino. Genbatsujiko wo Honyaku Riron de Yomukokoromi.” Journal of Technical Japanese Education, Vol.13, pp.19-24, 2011.